• јвторизаци€

  • Ќайти

    ѕоиск

    ‘раза дл€ поиска: параметры поиска

√енеральны кантракт на будаҐн≥цтва беларускай јЁ— плануецца падп≥саць 17 чэрвен€

15 ма€ 2012 - ѕисатель
article34.jpg

ѕра гэта гаворыцца Ґ паведамленн≥, размешчаным на сайце јј“ "Ќ»јЁѕ" (прадпрыемства дз€ржкарпарацы≥ "–асатам"), €кое з'€Ґл€ецца к≥руючай кампан≥€й «ј“ "јтамбудэкспарт".

–аспрацоҐка катлавана пав≥нна пачацца 31 ма€, генпадрадчык па з€мельным работам будзе вызначаны Ґ бл≥жэйшы час. ”жо Ґзводз≥цца адм≥н≥страцыйна-бытавой комплекс, €к≥ Ґключае будынак генпадрадчыка ≥ заказчыка, оф≥с дырэкцы≥ са штабам, аб'екты арматурнай ≥ складской гаспадарк≥, сталовую на 500 месцаҐ.

 

«аключаны дагаворы на працы па Ґс≥х аб'ектах, запланаваных на б€гучы год. як паведамл€лас€, в€сной 2011 года было падп≥сана пагадненне пам≥ж урадам –ас≥йскай ‘едэрацы≥ ≥ Ґрадам –эспубл≥к≥ Ѕеларусь аб супрацоҐн≥цтве Ґ будаҐн≥цтве на тэрыторы≥ Ѕеларус≥ атамнай электрастанцы≥. √енеральным падрадчыкам выступае «ј“ "јтамбудэкспарт", заказчыкам - ƒ” "ƒырэкцы€ будаҐн≥цтва атамнай электрастанцы≥". “аксама падп≥сана кантрактнае пагадненне аб будаҐн≥цтве јЁ—, €кое па сутнасц≥ з'€Ґл€ецца рамачным ≥ ≥мператыҐна вызначае асноҐны€ палажэнн≥ генеральнага кантракта, кантракт на пошукавы€ работы, распрацоҐку праектнай дакументацы≥ ≥ першачарговай рабочай дакументацы≥ беларускай јЁ—.

 

Ѕеларуска€ јЁ— размесц≥цца на јстравецкай пл€цоҐцы Ґ √родзенскай вобласц≥ ≥ будзе складацца з двух энергаблокаҐ. ƒл€ €е будаҐн≥цтва абраны праект "јЁ—-2006". ” 2012 годзе аб'Єм будаҐн≥ча-мантажных работ (Ѕћ–) ацэньваецца Ґ $ 40 млн. ” 2013 годзе так≥ ж аб'Єм Ѕћ– плануецца выканаць за I квартал.  олькасць рабочых да канца наступнага года пав≥нна пав€л≥чыцца да 2,6 тыс. чалавек. ” ма≥ на пл€цоҐцы будуць працаваць 245 чалавек.

 омментарии (0)

Ќет комментариев. ¬аш будет первым!